Apoštol svatý Ondřej

Apoštol svatý Ondřej

Svatý Ondřej pocházel z Betsaidy ležící na severovýchodním břehu Genezaretského jezera a byl mladším bratrem Šimona Petra. Oba bratři se stali rybáři, stejně jako jejich otec Jan. Rodina se později postupně přestěhovala do Kafarnaa. Ondřejovým přítelem byl mladší Jan Zebedeův a společně se zařadili mezi učedníky Jana Křtitele.

Číst dál

Oznámení

Mše svatá pro mládež děkanátu UB

Mše svatá pro mládež děkanátu UB

Detaily
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie - patrocinium farního kostelas

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie - patrocinium farního kostelas

Detaily
Duchovní obnova pro ženy

Duchovní obnova pro ženy

Detaily