1.) 1. 1. – Novoroční požehnání ve 14:30
2.) 2. 1. - promítání filmu pro mladé
3.) 6. 1. – svátek Zjevení Páně – 14:45žehnání tříkrálovým koledníkům
- mše svatá v 10:15 a 18:00 s žehnáním vody,

kadidla, křídy a zlata

4.) 8. 1. – 15:00 Tříkrálový koncert
- 18:00 – 20:00 – Nikodémova noc „Pojďte se Mu poklonit“
5.) 9. – 15. 1. – Alianční týden – ekumenické bohoslužby u Adventistů v 17:15
každý den
6.) 12. 1. – setkání křesťanských podnikatelů a živnostníků KOMPAS v 8:00
na faře
7.) 13. 1. – Taneční večer pro mladé – Orlovna Nivnice
8.) 15. 1. – Hodinová adorace v 17:00
9.) 16., 18. a 19. 1. – Příprava prvokomunikantů v 19:00 na faře
10.) 18. – 25. 1 – Týden modliteb za jednotu křesťanů – 24.1.
11.) 20. 1. – adorace Eucharistická hodina
12.) 22. 1. – Neděle Božího slova
13.) 24. 1. - Ekumenická bohoslužba 18:00
14.) 28. 1. – Farní ples
15.) 29. 1. – představení prvokomunikantů farnosti