1., 15. a 29. – setkání nad Písmem svatým
 8. 3. – mše svatá na Domovince
- Den otevřených dveří na I. stupni KZŠ
- v 17:45 ve farním kostele Přednáška pro rodiče prvokomunikantů na téma „Rodič není sluha“. Přednáší ing. Pavel Mečkovský.
9. 3. – Snídaně křesťanských podnikatelů a živnostníků KOMPAS
10. 3. – Výroční schůze organizace Orla
11. 3. – výlet dětí z II. stupně náboženství
15. 3. – v 8:00 mše svatá za KZŠ + Předškolička
17. 3. – Adorace členů Eucharistické hodiny
19. 3. – Hodinová adorace
20. 3. – Slavnost sv. Josefa – mše svaté budou v 10:15 a 18:00
24. 3. – Modlitba za nenarozené děti v Azylovém domě
25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně – mše svatá i v 10:15
27. 3. – Mše svatá za Charitu v 7:00
31. 3. – Herní večer pro mladé