2. 4. – zpovídání před Velikonocemi
6. 4. – Zelený čtvrtek v 18:00 mše svatá a do 21:00 modlitba v Getsemanech
7. 4. – Velký pátek 7:00 ranní chvály, 7:30 úklid kostela, 10:00 křížová cesta městem, 14:45 adorace a modlitba Korunky, 15:00 křížová cesta městem, 18:00 Velkopáteční obřady a
noční bdění do soboty 18:00
8. 4. Bílá sobota – 7:00 ranní chvály, 20:30 Velikonoční vigilie
9. 4. Velikonoční neděle mše svatá s žehnáním pokrmů v 7:00 a
10:15 a po hrubé mši svaté farní kavárna
10. 4. Velikonoční pondělí mše svatá v 7:00 a 8:45 v klášterním kostele, 15:00 Cesta světla
12. a 26. 4. Setkání nad Písmem svatým na faře
14. 4. Poetický recitál – Vzpomínky sv. Jana
15. 4. v 19:00 Mládežnický večírek
16. 4. Neděle Božího milosrdenství mše svatá i v 15:00 (sloužit bude novokněz P. Josef Biernát s novokněžským požehnáním
18. 4. Projektovaná přednáška manželů Smékalových – „Manželské kontrasty“ v 17:00 v Justýnce
19. 4. 8:00 mše sv. KZŠ
20. 4. snídaně křesťanských podnikatelů a živnostníků KOMPAS
17., 19. a 20. 4. setkání prvokomunikantů
21.4. Adorace Eucharistické hodiny
22. 4. Děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a nová duchovní povolání – v rámci programu bude možnost setkání s administrátorem Mons. Josefem Nuzíkem (ve farním kostele mše svatá v 18:00 mše svatá nebude)
30. 4. Slavnost v klášterním kostele 75. výročí kanonického schválení zdejší komunity dominikánských mnišek – v 10:30 mši svatou bude sloužit administrátor Mons. Josef Nuzík (mše svatá ve farním kostele v 10:15 nebude)
1. 5. Farní pouť na Provodov mše svatá 10:30