1.) Májové pobožnosti - pondělí až pátek kromě úterý od 17:40
2.) 1. 5. – Farní pouť na Provodov
3.) 3. 5. - 8:00 mše sv. KZŠ
4.) 7. 5. – novokněžské požehnání po obou mších svatých uděluje
P. Lukáš Gelnar
5.) 10. 5. v 18:45 příprava prvokomunikantů v kostele
6.) 10. a 24. 5. Setkání nad Písmem svatým na faře
7.) 11. 5. – snídaně křesťanských podnikatelů a živnostníků KOMPAS
8.) 12. 5. – Adorační den farnosti
9.) 14. 5. Den matek
10.) 17. 5. – mše svatá na Domovince
11.) 19. 5. – svátost smíření prvokomunikantů
- adorace členů Eucharistické hodiny
12.) 20. 5. ve 14:00 nácvik prvokomunikantů
13.) 21. 5. v 10:15 - 1. svaté přijímání
14.) 23. 5. - Výlet prvokomunikantů
15.) 28. 5. - 10:15 a po hrubé mši svaté farní kavárna
16:00 - Hudba na schodech – koncert Romana Dragouna
16.) 2. 6. – Noc kostelů