1.) 2. 6. - Noc kostelů
- přespání malé schóly v Justýnce
2.) 3. 6. – Den pro rodinu - Orlák
3.) 4. 6. - 10:15 – při mši svaté žehnání kříže na podporu Dětského
domova Bortnyky na Ukrajině a představení Martina Karabce, který
se připravuje k trvalému jáhenství
4.) 8. 6. – Kompas – snídaně křesťanských podnikatelů a živnostníků
- slavnost Božího Těla – 17:00
5.) 11. 6. - Farní kavárna
- 17:00 – přednáška – „Hledám Boha“ - fara
6.) 7. a 21. 6. Setkání nad Písmem svatým na faře
7.) 14. 6. – mše svatá na Domovince
8.) 16. 6. - uvedení ministranta do služby při mši svaté
- adorace členů Eucharistické hodiny
9.) 18. 6. - Den otců
- Komponovaný pořad o A. C. Stojanovi – Igor Bareš – 16:00
10.) 21. 6. – vizitace farnosti biskupem Antonínem Baslerem
11.) 22. 6. – mše svatá za Charitu – 9:00
12.) 23. 6. - plnomocné odpustky – Misijní kříž
13.) 23. 6. - 25. 6. - Víkendovka pro ministranty – Náměšť na Hané
14.) 25. 6. - Duchovní koncert PS Dvořák – 16:00
15.) 30. 6. - ukončení školního roku – mše svatá KZŠ
16.) 1. 7. – Mládežnická pouť