Farní sály

Farní sály

Velký a malý sál 1. patra fary

Oba sály jsou zdobeny kvalitní barokní štukovou a malířskou výzdobou. Ve velkém sále jsou stěny členěny iluzivní architekturou sloupoví s korintskými hlavicemi, na které nasedá římsa. Plochu kýlové klenby zdobí kompozice štukových zrcadel s geometrickým a rostlinným ornamentem.
Stěny malého sálu pokrývá šablonový tapetový ornament. Klenba je oddělená profilovanou římsou a zdobena rovněž štukovým dekorem. Plochu ohraničují pravoúhlé štukové profily s plastickým a malovaným ornamentem. Centrální část vymezuje zrcadlo s bohatým štukovým ornamentem s motivem mřížky kolem lustru.

Restaurátorské práce v těchto sálech proběhly v listopadu až březnu 2003–2004.

Povrch malby byl pokryt vrstvou prachu a mastnou špínou. V některých místech byl poškozen vedením inženýrských sítí. Při průzkumu ve velkém sále byl objeven letopočet WD 1842 datující stávající malířskou výzdobu.
Po odstranění prachu z malby byl povrch vyčištěn chlebovým těstem s modrou skalicí, plochy uvolněných omítek byly bodově zainjektovány Ledanem. Praskliny větší šíře byly otevřeny, zainjektovány a zatmeleny vápenným tmelem s křemičitým pískem.

 

 

 

 

Dobové fotografie velkého a malého sálu