Zpovídání

Zpovídání

Příležitost ke svátosti smíření v naší farnosti:

 

farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  • všední dny kromě úterý 17:25–17:55 (letní i zimní čas)

 

klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • všední dny 6:25–6:55
  • každý čtvrtek 9:00–11:00
  • každý pátek 14:00–16:00
  • neděle 8:15–8:45 a 17:30–18:00

 

Nejdůležitějším předpokladem pro dobrou zpověď je výchova svědomí k osobnímu, samostatnému rozhodování. Ať naše první otázka nezní: "Co je zakázáno?", ale ptejme se především: "K jakému životnímu úkolu mě Bůh stvořil? Jak má můj život podle Boží vůle vypadat? Co ode mě Bůh čeká?" Při zpytování svědomí nemá křesťan před sebou sbírku zákonů, ale živého Boha.

Zpytování svědomí je důležité pro růst křesťanského života.

 

Příprava ke svátosti smíření

Zpytování svědomí