Kalendář akcí a událostí farnosti

Leden 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Matky Boží Panny Marie
2sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + Drahomíru a Miroslava Chovancovy a za živou a + rodinu Chovancovu a Johaníkovu

3Nejsvětějšího Jména Ježíš
4středa 2. týdne po Narození Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + Alenu Kšárovou a za pokoj a usmíření pro její rodinu

5čtvrtek 2. týdne po Narození Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Na poděkování za 72 let života a pro živou rodinu Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

6Zjevení Páně
7sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + P. Františka Beníčka, jeho otce jáhna Františka a za nová kněžská povolání

8Křtu Páně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + manžela, + rodiče a sourozence z obou stran a Boží požehnání živé rodině

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za farníky a zvláště za děti pokřtěné v roce 2022

9pondělí 1. týdne v mezidobí
10úterý 1. týdne v mezidobí
11středa 1. týdne v mezidobí
12čtvrtek 1. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + rodiče Maňákovy, + sestru Evu a živé rodině Boží požehnání

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

13sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Mše svatá pro rodiny s dětmi Za dar uzdravení pro nemocnou neteř

14sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + tatínka Antonína Daníčka, + sourozence, rodiče a živé rodině Boží požehnání

152. neděle v mezidobí
16pondělí 2. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + rodiče Poláškovy, bratra Karla a celou živou a + rodinu

17sv. Antonína, opata
18Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za dar zdraví, Boží požehnání pro rodinu a duše v očistci

19čtvrtek 2. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za živé a + kněze naší farnosti

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

20sv. Fabiána, papeže a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Mše svatá pro rodiny s dětmi
  Na přímluvu sv. Fabiána a Šebestiána za živé a + ctitele z Havřic

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Adorace Eucharistická hodina

21sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + manželku, její maminku a živé rodině Boží požehnání

223. neděle v mezidobí (Božího slova)
23pondělí 3. týdne v mezidobí
24sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25Obrácení sv. Pavla, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za živou a + rodinu Vrágovu, Rezkovu a Kšárovu

26sv. Timoteje a Tita, biskupů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + Josefa Hrušku, rodiče Pospíšilovy, Hruškovy, Boží požehnání živé rodině a poděkování za 80 let života

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

27sv. Anděly Mericiové, panny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Mše svatá pro rodiny s dětmi
  Na poděkování za 40let života, za živou a + rodinu z obou stran, za dar uzdravení pro nemocnou osobu a duše v očistci

28sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Za + Josefa Blahu, syna Petra a celou živou a + rodinu

294. neděle v mezidobí
30pondělí 4. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Mše svatá za Charitu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

  Na poděkování za 85 let života, za oba + rodiče a sourozence a za dar zdraví celé rodině

31sv. Jana Boska, kněze