Kalendář akcí a událostí farnosti

říjen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
126. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za uzdravení sestry Růženy

 • 08:45 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 08:45 - 09:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Křest - Natálie Slavětinská

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 12:00
  • dominikánský kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: klášterní kostel (Uherský Brod)

  Růžencová pouť

2svatých andělů strážných
3úterý 26. týdne v mezidobí
4sv. Františka z Assisi
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + manžela Františka, syna Radka a za duše v očistci

5sv. Faustiny Kowalské, panny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + dědečka Františka Schnűrmachera ke 40. výročí úmrtí, za spásu jeho duše a živé rodině dar zdraví a Boží požehnání

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

6sv. Bruna, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá pro rodiny s dětmi Za + manžela a + Roberta Göcze s prosbou o pomoc a přímluvu Panny Marie živé rodině

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 19:20
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Komentovaná adorace

7Panny Marie Růžencové
 • 07:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 07:00 - 07:20
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Modlitba ranních chval

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Marii Hrubou, živou rodinu a duše v očistci

827. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živou a + rodinu Kunčarovu, Stojaspalovu, Hamšíkovu a Kruckou a dar zdraví pro nemocné

 • 12:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 12:00 - 12:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Křest - Johanka Mentzlová

9sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodinu Šopíkovu, Blažkovu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie živé rodině

10úterý 27. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za osoby bez přístřeší

11sv. Jana XXIII., papeže
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá KZŠ

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Domovinka

  Mše svatá

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče Nedělovy a Boží požehnání pro celou živou rodinu

12sv. Radima, biskupa
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodinu Bartončíkovu

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

13pátek 27. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá pro mládež
  Za + rodinu Herovu, za duše v očistci a živé rodině Boží požehnání 

14sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 07:00 - 07:20
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Modlitba ranních chval

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci říjnu

1528. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + maminku, spásu její duše, živé rodině prosba o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá pro rodiny s dětmi Za + Josefa Smutka, celou rodinu, + rodinu Mahdalovu, Bujáčkovu, Grandičovu a živé rodině Boží požehnání

 • 11:30 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 11:30 - 12:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Křest: Filip Lasák, Radek Keňo, Viktorie Pačinková

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Hodinová adorace

16sv. Hedviky, řeholnice
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu a pomoc Boží

17sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18sv. Lukáše, evangelisty
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče z obou stran, + bratra, jeho syna a za živou rodinu

19sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živé a + kněze naší farnosti

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

20pátek 28. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá pro rodiny s dětmi Za živou a + rodinu a duše v očistci

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 19:20
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Adorace Eucharistická hodina

21bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 07:00 - 07:20
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Modlitba ranních chval

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Ludmilu Majevskou, + rodiče Hrabalíkovy a Pešátovy

2229. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
23sv. Jana Kapistránského, kněze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + manžela Ladislava Králíka a dvoje + rodiče

24sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
25Výročí posvěcení kostela
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za dobrodince kostela

26čtvrtek 29. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče, + rodinu Kunčarovu a Josefíkovu

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

27pátek 29. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá pro rodiny s dětmi Za + manžela Stanislava Tománka, rodiče z obou stran, živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

28sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • 07:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 07:00 - 07:20
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Modlitba ranních chval

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za Bohumila Mandíka, + rodinu Mandíkovu, Hermanovu a Boží požehnání živé rodině

29Výročí posvěcení kostela
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za dobrodince kostela

 • 11:30 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 11:30 - 12:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Křest: Natálie Polanská, Nina Vrbová

 • 15:00 Žehnání
  Žehnání
  • 15:00 - 15:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Svátostné požehnání

30pondělí 30. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Danušku Lekešovu, rodinu Sedláčkovu a živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

31sv. Wolfganga, biskupa