Kalendář akcí a událostí farnosti

únor 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1středa 4. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Jindřišku a Jaroslava Veleckých a + rodiče z obou stran

2Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za matky farnosti

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

3sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Františka Škaredíka a jeho rodiče

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Adorace

4sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče Hrůzovy, jejich sourozence a jejich rodiny

55. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živou a + rodinu

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky

6sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živou a + rodinu Goldmannovu

7úterý 5. týdne v mezidobí
8sv. Jeronýma Emiliániho
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + kamarádky Růženu, Miladu a Ludmilu

9čtvrtek 5. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živou a + rodinu Urbánkovu, Horákovu a Viceníkovu

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

10sv. Scholastiky, panny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá pro rodiny s dětmi Za + rodinu Brulíkovu, dvoje rodiče a živé rodině Boží požehnání

11Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Na poděkování za zázračné uzdravení

126. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky a zvláště za nemocné - Udílení svátosti pomazání nemocných

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá - Udílení svátosti pomazání nemocných

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče Blahovy, sestru Lýdii, jejího manžela, duše v očistci a Boží požehnání živé rodině

13pondělí 6. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + manžela Karla Slezáka a spásu jeho duše

14úterý 6. týdne v mezidobí
15středa 6. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za rodinu sestry, její děti a Boží požehnání a ochranu Panny Marie

16čtvrtek 6. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živé a + kněze naší farnosti

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

17sv. Alexia a druhů, řeholníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Josefa Kollera, živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Adorace Eucharistická hodina

18sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Jaroslava Mahdalíčka, Zdeňka Bechynského, dvoje rodiče a živé rodině dar zdraví a ochranu Panny Marie

197. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za dvoje + rodiče, tři + bratry a živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky a zvláště za všechny manžele - Obnova manželských slibů - jubilantů

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Hodinová adorace

20pondělí 7. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Petra Habrovanského a + rodinu Kunertovu a živé rodině Boží požehnání

21sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
22Popeleční středa
 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za oběti zemětřesení v Turecku, Sýrii a jejich rodiny

 • 17:25 Křížová cesta
  Křížová cesta
  • 17:25 - 17:55
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Křížová cesta

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + JUDr. Petra Nováka Ph.D. ze Znojma, + rodiče Pražanovy, Zacharovy, Chrástkovy a + Anežku Pražanovou

23čtvrtek po Popeleční středě
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + bratra, manžela, rodiče, prarodiče, duše v očistci a živé rodině Boží požehnání

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Chválová adorace + svátost smíření

24pátek po Popeleční středě
 • 17:25 Křížová cesta
  Křížová cesta
  • 17:25 - 17:55
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Křížová cesta

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá pro rodiny s dětmi Za + rodinu Tomancovu, Bistrou a živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

25sobota po Popeleční středě
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci únoru

261. NEDĚLE POSTNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Josefa, Jarmilu a Annu Buráňovy, + Vlastu Bláhovou a živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • DPS

  Mše svatá

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Na poděkování za 50 let života, Boží požehnání a dar zdraví do dalších let i pro celou rodinu

 • 14:30 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 14:30 - 15:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Křížová cesta za zasvěcené osoby

27pondělí 1. postního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Mše svatá za Charitu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče Kůrovy, bratra Václava a požehnání živé rodině

28úterý 1. postního týdne