Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ BROD
od 10.12. do 17.12.2023 - 50. týden

neděle 10.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
farní kostel 07:00 Za + rodinu Gregárkovu a Chytrou s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
10:15 Za farníky
pondělí 11.12. sv. Damasa I., papeže
farní kostel 18:00 Za + jáhna Františka Beníčka a celou živou a + rodinu Beníčkovu a Mahdalovu
úterý 12.12. Panny Marie Guadalupské
Dnes mše sv. není
středa 13.12. památka sv. Lucie, panny a mučednice
Domovinka 09:00 Mše svatá
farní kostel 18:00 Za + rodiče Jančářovy a živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie
čtvrtek 14.12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
farní kostel 18:00 Za živou a + rodinu Nepilíkovu a za kněze
18:45 Tichá adorace + svátost smíření do 19:30
pátek 15.12. pátek 2. adventního týdne
farní kostel 18:00
Za podnikatele, živnostníky a jejich rodiny
18:45 Adorace Eucharistické hodiny
sobota 16.12. sobota 2. adventního týdne
farní kostel 07:00 Roráty
Za + a živou rodinu Janíkovu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
18:00 Za + Josefa a Ludmilu Kostkovy, jejich rodiče a živé rodině zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
neděle 17.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
DPS 08:30 Mše svatá
farní kostel 07:00 Za syna  a za dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie
10:15 Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci prosinci
14:00 Předvánoční svátost smíření

Ohlášky FARNOSTI UHERSKÝ BROD
v týdnu od 10. 12. 2023 do 17. 12. 2023
 
 • Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž – z důvodu nemoci se prodávat mešní víno tuto neděli nebude.

 • Adventní aktivita farnosti – pokračuje výzvou k 2. neděli adventní. Po odebrání kartičky si můžete hned nalepit obrázek ovečky.

 • Setkání křesťanských podnikatelů a živnostníků – bude ve čtvrtek 14. 12. v 8:00 na faře.

 • Setkání biřmovanců – bude v pátek a v sobotu v 19:00 na faře.

 • Rorátní mše svaté – bude v sobotu v 7:00 se snídaní pro děti.

 • Uklízení kostela – má v sobotu 16. 12. skupinka č. 5 od 7:45 hodin.

 • Sbírka na potřeby farnosti – bude příští neděli 17. 12.

 • Předvánoční farní kavárna – se uskuteční příští neděli po hrubé mši svaté. Prosíme farníky o napečení buchet a přinesení na faru. Předem moc děkujeme.

 • Adventní prodej stonožkových dětí pro humanitární účely – bude příští neděli 17. 12. po hrubé mši svaté. Letos příspěvek poputuje do Psychiatrické léčebny Fakultní nemocnice v Plzni na léčbu dětských psychických onemocnění.

 • Knihkupectví DORON na Mariánském náměstí – nabízí dětské, duchovní, dárkové a jiné knihy, mešní vína, ikony, kříže, svíce, vánoční oplatky a další zboží.

 • Předvánoční svátost smíření – bude příští neděli 17. 12. v obou kostelích od 14:00 do dle potřeby. Prosíme, abyste využili tuto možnost co nejvíce.

 • Vánoční štědrovečerní oplatky (balíček 5 oplatků) – jsou k dispozici vzadu v kostele nebo na faře. Cena za 1 balíček činí 20,- Kč.

 • Nabídka dobrovolníka farnosti – vzadu v kostele v regálu jsou lístečky, na které se můžete napsat ke konkrétní službě dobrovolníka ve farnosti. Návrhy různých služeb jsou tam vytisknuty na papíře. Prosíme, abychom brali život farnosti zodpovědně. Předem moc děkujeme do aktivního zapojení ve farnosti.