Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ BROD
od 22.1. do 29.1.2023 - 04. týden

neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
farní kostel 07:00 Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci lednu
10:15 Za + Zdeňka Piláta, rodiče Pilátovy a Babicovy a celou živou rodinu
11:30 Křest: Filip Schnűrmacher
pondělí 23.1. pondělí 3. týdne v mezidobí
farní kostel 18:00 Za + Evu Moučkovou
úterý 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
farní kostel 18:00 Ekumenická bohoslužba
středa 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
farní kostel 18:00 Za živou a + rodinu Vrágovu, Rezkovu a Kšárovu
čtvrtek 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
farní kostel 18:00 Za + Josefa Hrušku, rodiče Pospíšilovy, Hruškovy, Boží požehnání živé rodině a poděkování za 80 let života
18:45 Tichá adorace + svátost smíření do 19:30
pátek 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny
farní kostel 18:00 Mše svatá pro rodiny s dětmi
Na poděkování za 40let života, za živou a + rodinu z obou stran, za dar uzdravení pro nemocnou osobu a duše v očistci
sobota 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
farní kostel 18:00 Za + Josefa Blahu, syna Petra a celou živou a + rodinu
neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
DPS 08:30 Mše svatá
farní kostel 07:00 Za živé a + ctitele sv. Fabiána a Šebestiána a jejich rodiny
10:15 Za děti, které se připravují k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a křestní kmotry

             Ohlášky FARNOSTI UHERSKÝ BROD
         v týdnu od 22. 1. do 29. 1. 2023
 
 • Sbírka na osvětlení části kostela – vynesla minulou neděli 30 064,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Sbírka na podporu biblického apoštolátu – je tuto neděli v rámci Neděle Božího slova.
 • Farní kavárna – je tuto neděli po hrubé mši svaté. Děkujeme všem, kteří napekli.
 • Týden modliteb za jednotu křesťanů – končí ve středu 25. 1. V rámci tohoto týdne bude v úterý 24. 1. v 18:00 ve farním kostele ekumenická bohoslužba.
 • Uklízení kostela – má v sobotu 28. 1. skupina č. 1 od 7:30. Na nástěnce a v boční předsíni kostela je nový opravený rozpis. Za případné komplikace se moc omlouváme.
 • Předprodej vstupenek na farní ples – pokračuje na faře, ještě jsou volná místa. Cena vstupenky je 200,-Kč a místenka 100,-Kč a pro studenty 150,- Kč. Hrát bude dechová hudba Blatnička a cimbálová muzika Litera. Kdo budete moci přispět do tomboly, budeme rádi. Předem moc děkujeme. Srdečně zveme na společně prožitý večer.
 • Představování prvokomunikantů – bude příští neděli 29. 1. při hrubé mši svaté v 10:15. V naší farnosti se připravuje k 1. svatému přijímání 41 dětí.
 • Sbírka na Světové setkání mládeže v Lisabonu – na mříži je možné přispět do označené pokladničky pro mládež do konce ledna.
 • Poděkování – patří všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky i za pomoc s organizací, koordinátorům a farníkům za nasazení! V Uherském Brodě se vybralo 346 959,-Kč.
  Moc děkujeme.
 • Děkanátní centrum pro rodinu - vás zve na Hromniční pouť matek do Šternberka, která se uskuteční 4. února. Bude vypraven autobus, na který se můžete přihlašovat na faře v Uherském Brodě do středy 25. 1. Po dohodě s dopravcem je cena pouti jen
  250,-Kč.
 • Kurz manželské večery – organizuje od 12. 2. na faře v Prakšicích Děkanátní centrum pro rodinu. Více na plakátu na webových stránkách DCPR.
 • Ples děkanátu Uherský Brod- bude v sobotu 11. 2. v Bánově. Vstupenky s místenkou je možné zakoupit na farách děkanátu, cena 150 Kč. Více info na plakátu.