Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ BROD
od 3.3. do 10.3.2024 - 10. týden

neděle 3.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
farní kostel 07:00 Za + manžela Josefa, + manžela Jiřího, + dcerku Janičku a živé rodině Boží požehnání
10:15 Za farníky
14:30 Křížová cesta
pondělí 4.3. pondělí 3. postního týdne
farní kostel 18:00 Za živou a + rodinu Pavlíčkovu a živé rodině Boží požehnání
úterý 5.3. úterý 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 6.3. středa 3. postního týdne
farní kostel 17:25 Křížová cesta
18:00 Za + rodinu Vaculovu, Procházkovu, Gregůrkovu a živé rodině dar víry a zdraví
čtvrtek 7.3. čtvrtek 3. postního týdne
farní kostel 18:00 Za + Martina Koreně a za živou a + rodinu Koreňovu a Blahovu
18:45 Tichá adorace + svátost smíření do 19:30
pátek 8.3. pátek 3. postního týdne
farní kostel 17:25 Křížová cesta
18:00 Za + manžela Josefa Řezníčka, + Josefa Romana a živé rodině Boží požehnání
sobota 9.3. sobota 3. postního týdne
farní kostel 07:00 Ranní chvály
18:00 Za farníky
neděle 10.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
DPS 08:30 Mše svatá
farní kostel 07:00 Za + Elizabeth Mandíkovu, + rodinu Mandíkovu a Dudovu a živé rodině Boží požehnání
10:15 Za + rodiče Husaříkovy, Janů, + sestru Marii a živé rodině Boží požehnání
11:30 Křest: Matěj Švestka
14:30 Křížová cesta za naše rodiny

Ohlášky FARNOSTI UHERSKÝ BROD
v týdnu od 3. 3. 2024 do 10. 3. 2024
  • Sbírka Haléř svatého Petra – vynesla minulou neděli 51 107,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

  • Pobožnost křížové cesty - bude dnes ve 14:30. Povede ji modlitební společenství.

  • Postní aktivita ve farnosti – pokračuje. Vzadu na nástěnce jsou k vyzvednutí další náměty na zúrodňování půdy našeho srdce. Kdo se zapojíte nalepte prosím, kolečko do příslušného týdne.

  • Kurz Rose s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou – jak poznat lépe sama sebe, uzdravit svoji sebeúctu, pozvednout své sebevědomí, znát a zvládat své emoce a naučit se říkat ne. Kurz se skládá z pěti setkání, vždy v úterky od 17:00 do 19:30 v termínech 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4. a bude probíhat na faře v Uherském v horním sále a bude pro Vás vždy připraveno i drobné občerstvení. Cena účasti je 1500 Kč/osobu a bude vybírána na místě. Na kurz je nutné se předem přihlásit, přihlášky na webu centra.

  • Setkání nad Písmem svatým – bude ve středu 6. 3. v 18:45 na faře.

  • Setkání členů pastorační rady farnosti – bude ve středu 6. 3. v 19:00 na faře.

  • Mše svatá pro mládež a sešn (spolčo) – bude v pátek 8. 3. v 18:00 v Uherském Brodě na téma: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Po mši bude pokračovat setkání tentokrát na faře při spolču – na téma Itálie. Více informací na plakátku a sociálních sítích.

  • Uklízení kostela – má v sobotu 9. 3. skupinka č. 5 od 7:30 hodin.

  • Schůzka ministrantů – bude v sobotu 9. 3. od 9:00 na faře. Součástí schůzky bude přednáška o ministrování. Dozvíte se, jak má ministrant sloužit Bohu, jak se má chovat, co má znát a celkově co obnáší služba ministranta. Přednášet bude vedoucí ministrantů Bruno Talčík. Jsou zváni noví chlapci, kteří se chtějí stát ministrantem.

  • Farní listy – nové číslo je k rozebrání vzadu v kostele. 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY