Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ BROD
od 26.5. do 2.6.2024 - 22. týden

neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
farní kostel 07:00 Za farníky
10:15 Za + Petra Kunčara
pondělí 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa
farní kostel 18:00 Za + manžela, + rodiče, prarodiče, celou živou rodinu a za duše v očistci
úterý 28.5. úterý 8. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 29.5. sv. Pavla VI., papeže
farní kostel 18:00 Za + manžela, dvoje + rodiče a Boží požehnání živé rodině
čtvrtek 30.5. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
farní kostel 17:00 Za živou a + rodinu Kubáníkovu a Čaňovu
18:00 Eucharistický průvod
pátek 31.5. svátek Navštívení Panny Marie
farní kostel 18:00 Mše svatá pro rodiny s dětmi
Za + Pavla Kostelníka, + rodiče Pospíškovy, Kostelníkovy a Boží požehnání živé rodině
sobota 1.6. památka sv. Justina, mučedníka
farní kostel 07:00 Ranní chvály
18:00 Za + manžela, rodiče Vlkovy a Gajdůškovy, sestru, bratra a švagrové
neděle 2.6. 9. neděle v mezidobí
DPS 08:30 Mše svatá
farní kostel 07:00 Za farníky
10:15 První svaté přijímání - Za prvokomunikanty, jejich rodiče a křestní kmotry

Ohlášky FARNOSTI UHERSKÝ BROD
v týdnu od 26. 5. 2024 do 2. 6. 2024
  • Sbírka na potřeby kostela – je tuto neděli 26. 5. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Slavnost Božího Těla – bude ve čtvrtek 30. 5. Mše svatá bude ve farním kostele už v 17:00 a po ní půjdeme průvodem přes město se zastávkou u jednotlivých oltářů do klášterního kostela. Prosíme rodiče, aby vypravili družičky s košíčky a květinami v co největším počtu a především ti, kterých půjdou příští neděli k 1. svatému přijímání.
  • Slavnost 1. svatého přijímání – bude příští neděli při mši svaté v 10:15. Ke stolu Páně poprvé přistoupí 45 dětí. Pamatujme na děti a jejich rodiče ve svých modlitbách.
  • První svátost smíření pro prvokomunikanty – bude v pátek 31. 5. od 14:30 podle rozpisu skupin.
  • Nácvik prvokomunikantů na slavnost 1. svatého přijímání – bude v sobotu 1. 6. v 14:00. Během nácviku bude možnost přistoupit ke svátosti smíření pro rodiče.
  • Uklízení kostela – má v sobotu 1. 6. skupinka č. 5 od 7:30 hodin.
  • Ministrantská schůzka – bude v sobotu 1. 6. v 9:00 na faře.
  • Farní listy - vzadu v kostele je k rozebrání nové číslo.
  • Děkanátní prosebná pouť na Velehrad – bude v sobotu 15. června. Z farnosti bude vypraven autobus, na který se můžete přihlašovat od pondělí 27. 5. Cena 100,-Kč. 
  • Autobusové spojení z Havřic a zpět na mši svatou v neděli v 10:15 - od 9.6.2024 bude opět autobusové spojení z Havřic na nedělní mši svatou tam i zpět. Z Havřic bude odjíždět jako doposud v 9:55 a na Mariánské náměstí bude mít příjezd v 10:03. Zpět bude odjíždět v 11:31 z Mariánského náměstí a pojede přes dopravní terminál do Havřic s příjezdem v 11:45.
Ohlášky před sňatkem
 
V sobotu 8. 6. 2024 hodlají ve farním kostele v Uherském Brodě
uzavřít církevní sňatek
Michal Lesák a Lenka Boráňová,
 oba bydlištěm v Uherském Brodě.
 

Kdo by věděl o nějaké překážce církevního sňatku těchto snoubenců,
nechť to oznámí duchovnímu správci.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY