Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ BROD
od 28.5. do 4.6.2023 - 22. týden

neděle 28.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
farní kostel 07:00 Za + manžela, + rodiče z obou stran, + sourozence a živé rodině Boží požehnání
10:15 Za + manžela, zetě a živé rodině dar zdraví a Boží požehnání
pondělí 29.5. památka Panny Marie Matky Církve
farní kostel 17:40 Májová pobožnost
18:00 Za + manžela, + rodiče, celou + rodinu a duše v očistci
úterý 30.5. sv. Zdislavy
Dnes mše sv. není
středa 31.5. svátek Navštívení Panny Marie
farní kostel 17:40 Májová pobožnost
18:00 Za + Petra Kubáníka
čtvrtek 1.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
farní kostel 18:00 Za + Gustava Žáčka a živé rodině Boží požehnání
18:45 Tichá adorace + svátost smíření do 19:30
pátek 2.6. sv. Marcelina a Petra, mučedníků
farní kostel 18:00 Mše svatá pro rodiny s dětmi
Za dvoje + rodiče, manžela, ostatní příbuzné a živé rodině ochranu Panny Marie
sobota 3.6. památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
farní kostel 10:30 Svatba: Radek Šustek a Kateřina Mahdalová
12:00 Svatba: Radim Buráň a Kristýna Všetečková
18:00 Za + Jana a Bohumilu Charvátovy, živé rodině dar zdraví a Boží požehnání
neděle 4.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
DPS 08:30 Mše svatá
farní kostel 07:00 Za + maminku Marii Šopíkovou, + Františku a Karla Křížovy, + rodinu Šopíkovou a Křížovou a živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie
10:15 Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci červnu

Ohlášky ve FARNOSTI UHERSKÝ BROD
v týdnu od 28. 5. do 4. 6. 2023
 
 • Sbírka na dokončení nového osvětlení farního kostela – vynesla minulou neděli 54 478,-Kč.
 • Postní almužna – během doby postní se vybralo do pokladniček 19 628,- Kč.
 • Sbírka na církevní školy v arcidiecézi – je tuto neděli 28. 5. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Farní kavárna – je tuto neděli 28. 5. po hrubé mši svaté. Děkujeme všem, kdo napekli sladkosti.
 • Hudba na schodech – je název koncertu legendárního zpěváka, klávesisty a skladatele Romana Dragouna, který se koná tuto neděli 28. 5. v 16:00 na Masarykově náměstí na schodech u kostela. Srdečně zve Společenství Cyprián.
 • Charita Uherský Brod - pořádá v pondělí 29. 5. od 15:00 plavání určené pro tříkrálové koledníky (svou účast dopředu hlaste na email uvedený na plakátku).
 • Setkání členů pastorační rady- bude ve středu 31. 5. v 19:00 na faře.
 • Návštěvy nemocných – proběhnou ve čtvrtek a pátek od 8:30.
 • První pátek v měsíci – bude 2. června. Adorace bude od 8:00 do 17:15. Zapište se, prosím, do adoračního archu vzadu v kostele.
 • Noc kostelů 2023 – bude v pátek 2.6. Zveme vás do všech tří uherskobrodských kostelů. Program je vyvěšen na nástěnkách a letáčcích vzadu v kostele.
 • Uklízení kostela – má v sobotu 3. 6. skupinka č. 1 od 7:30 hodin.
 • Ministrantská schůzka – bude v sobotu 3. 6. v 9:00 na faře.
 • KZŠ zve - na akci s názvem Den pro rodinu, která se uskuteční v sobotu 3. června od 14:30 na Orelském stadionu. Více informací na plakátku.
 • Kříž na podporu dětského domova Bortnyky na Ukrajině – bude od 4. 6. umístěn v našem farním kostele a při hrubé mši svaté bude požehnán. Více informací je ve Farních listech.
 • Nové číslo Farních listů – je k dispozici vzadu v kostele.