Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ BROD
od 17.9. do 24.9.2023 - 38. týden

neděle 17.9. 24. neděle v mezidobí
farní kostel 07:00 Za + Boženu a Jaroslava Čadkovy a živé rodině Boží požehnání
10:15 Na poděkování za letošní úrodu
18:00 Hodinová adorace
pondělí 18.9. pondělí 24. týdne v mezidobí
farní kostel 18:00 Za + Jiřinu Vaculínovou, dvoje + rodiče, celou + rodinu a živé rodině Boží požehnání
úterý 19.9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
farní kostel 18:00 Za + Vojtěcha Adamíka a živé rodině Boží požehnání
čtvrtek 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
farní kostel 18:00 Za živé a + kněze naší farnosti
18:45 Tichá adorace + svátost smíření do 19:30
pátek 22.9. pátek 24. týdne v mezidobí
farní kostel 18:00 Mše svatá pro rodiče s dětmi
Za + Pavla Kostelníka, rodiče Pospíšilovy, Kostelníkovy a Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
farní kostel 07:00 Modlitba ranních chval
11:00 Svatební obřad - Jan Filip Kůra a Barbora Brachtlová
18:00 Za + Petra Blahu, manžela, rodiče Miklášovy, prarodiče, kmotry a živé rodině  Boží požehnání
neděle 24.9. 25. neděle v mezidobí
DPS 08:30 Mše svatá
farní kostel 07:00 Za farníky
10:15 Za + rodiče Máčalovy, jejich + rodiče, + sourozence, + Helenu Máčalovu a Boží požehnání živé rodině

Ohlášky FARNOSTI UHERSKÝ BROD
v týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2023
 • Sbírka na potřeby farnosti – je tuto neděli 17. 9. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 • Farní kavárna – je tuto neděli 17. 9. po hrubé mši svaté. Všem, kteří napekli a přichystali kavárnu, patří upřímný dík.

 • Hodinová adorace – je dnes 17. 9. v 18:00 ve farním kostele.

 • Výuka náboženství na školách – začne od příštího týdne 18. 9.

 • Pouť seniorů na Svatý Hostýn – bude v úterý 19. 9. Odjezd autobusu v 7:15 z Havřic a 7:30 z Mariánského náměstí.

 • Novénu k A.C. Stojanovi – se začneme modlit od středy 20. 9. přede mší svatou. Modlitba růžence bude začínat v 17:15.

 • Uklízení kostela – má v sobotu 23. 9. skupinka č. 5 od 7:30 hodin.

 • Ministrantská schůzka – bude v sobotu 23. 9. v 9:00 na faře.

 • Oslava svaté Justiny, patronky města Uherský Brod – bude při mši svaté příští neděli v 8:45 hodin v klášterním kostele.

 • Výstavu s názvem „Z historie uherskobrodské fary“ – je možné navštívit denně do pátku 22. 9. od 16:00 do 19:00.

 • Příprava na biřmování – od října začne další ročník přípravy na biřmování v naší farnosti. K přípravě a poté i biřmování jsou zváni ti, kdo přijali první svaté přijímání, jsou starší patnácti let, nebojí se absolvovat přípravu a touží se dát Duchu Svatému k dispozici a tím dosvědčit svou křesťanskou dospělost. Hlásit se můžete u pana kaplana Petra Janíčka (osobně nebo mailem: [email protected]) do konce září, který vám také sdělí bližší informace o přípravě.

 • Výzva – prosíme ochotné ženy, které mají rádi květiny, a byly by ochotné pomoct při chystání květinové výzdoby kostela, aby se přihlásili u paní Ficalové (tel: 777 231 043) nebo na faře. Zdobení probíhá každý pátek dopoledne v kostele.