Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ BROD
od 29.1. do 5.2.2023 - 05. týden

neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
DPS 08:30 Mše svatá
farní kostel 07:00 Za živé a + ctitele sv. Fabiána a Šebestiána a jejich rodiny
10:15 Za děti, které se připravují k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a křestní kmotry
pondělí 30.1. pondělí 4. týdne v mezidobí
farní kostel 07:00 Mše svatá za Charitu
18:00 Na poděkování za 85 let života, za oba + rodiče a sourozence a za dar zdraví celé rodině
úterý 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
farní kostel 08:00 Mše svatá za KZŠ
středa 1.2. středa 4. týdne v mezidobí
farní kostel 18:00 Za + Jindřišku a Jaroslava Veleckých a + rodiče z obou stran
čtvrtek 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
farní kostel 18:00 Za matky farnosti
18:45 Tichá adorace + svátost smíření do 19:30
pátek 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
farní kostel 18:00 Za + Františka Škaredíka a jeho rodiče
18:45 Adorace
sobota 4.2. sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
farní kostel 18:00 Za + rodiče Hrůzovy, jejich sourozence a jejich rodiny
neděle 5.2. 5. neděle v mezidobí
farní kostel 07:00 Za živou a + rodinu
10:15 Za farníky

Ohlášky FARNOSTI UHERSKÝ BROD
         v týdnu od 29. 1. do 5. 2. 2023
 
 • Sbírka na podporu biblického apoštolátu – vynesla minulou neděli 33 168,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Sbírka na Světové setkání mládeže v Lisabonu – na mříži je možné přispět do označené pokladničky pro mládež do konce ledna.
 • Setkání pastorační rady farnosti – bude ve středu 1. února v 19:00 na faře.
 • Návštěva nemocných – proběhne ve čtvrtek a v pátek od 8:30.
 • Charita Uherský Brod - zve koledníky letošní Tříkrálové sbírky na bruslení zdarma, které se uskuteční v pátek 3. 2. v Uherském Brodě na zimním stadionu.
 • První pátek v měsíci – bude 3. února. Adorace bude od 8:00 do 17:15. Zapište se, prosím, do adoračního archu vzadu v kostele. Po večerní mši svaté bude komentovaná adorace za obnovu rodin, povolání k manželskému životu a posilu pro rodiny farnosti. Povede ji společenství Modlitby matek.
 • Uklízení kostela – má v sobotu 4. 2. skupina č. 2 od 7:30.
 • Děkanátní centrum pro rodinu - vás zve na Hromniční pouť matek do Šternberka, která se uskuteční 4. února. Bude vypraven autobus, na který se můžete přihlašovat na faře v Uherském Brodě. Cena 250,- Kč. Odjezd autobusu bude upřesněn.
 • Obřad pověření ke službě podávání svatého přijímání - v neděli 5. 2. při hrubé mši svaté v 10:15 budou uvedeni do služby podávání svatého přijímání dva farníci, kteří touží sloužit našim farníkům. Jedná se o Jaroslava Hlavicu a Lukáše Bartoše.
 • Ples děkanátu Uherský Brod- bude v sobotu 11. 2. v Bánově. Vstupenky s místenkou je možné zakoupit na farách děkanátu, cena 150 Kč. Je možné i přispět darem do tomboly. Sběr tomboly na faře v Uh. Brodě.
 • Svátost pomazání nemocných – se bude udělovat v neděli 12. února při mši svaté v 7:00 a v klášterním kostele v 8:45. V obou kostelech jsou archy k zapsání.
 • Kurz manželské večery – organizuje od 12. 2. na faře v Prakšicích Děkanátní centrum pro rodinu. Více na plakátu a na webových stránkách DCPR.
 • Obnova manželských slibů jubilantů – se plánuje na neděli 19. února v rámci Národního týdne manželství. Prosíme jubilanty, kteří v letošním roce oslaví půlkulaté a kulaté výročí svatby, aby se nahlásili na faře.