Kalendář akcí a událostí farnosti

Srpen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
2sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + syna Radka Juřičku a celou živou a + rodinu

3čtvrtek 17. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Danuši Krejčiříkovu a živé rodině Boží požehnání

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

4sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče Červenkovy, Kunovské a celou živou a + rodinu

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Adorace

5Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 11:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 11:00 - 12:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  _Svatební obřad:_ Martin Krajča a Karolína Jurigová

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky

6Proměnění Páně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živé a + členy rodiny Jurčíkovy, Starobovy, vnuka Petra s prosbou o Boží požehnání

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Jana a Marii Gorčíkovy, duše v očistci a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

7sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče Josefa a Františku Šmídovy, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

8sv. Dominika, kněze
9sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10sv. Vavřince, mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče, duše v očistci a živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

11sv. Kláry, panny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Františka Sedláčka, dvoje rodiče a živé rodině Boží požehnání

12sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Václava a Ludmilu Uherkovy, rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

1319. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • DPS

  Mše svatá

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Marii Uherkovu, dvoje rodiče a živé rodině Boží požehnání a ochranu Panny Marie

14sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + maminku Marii Kunčarovou a Boží požehnání a ochranu Panny Marie živé rodině

15Nanebevzetí Panny Marie
 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za dvoje + rodiče, sourozence, příbuzné a Boží požehnání živé rodině

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodinu Kočařovu, Pummerovu, Mikulcovu a živé rodině Boží požehnání a dar víry

16sv. Štěpána Uherského
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živé, + a nemocné spolužáky

17čtvrtek 19. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živé a + kněze naší farnosti

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

18pátek 19. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za živou a + rodinu z obou stran a Boží požehnání živé rodině

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Adorace Eucharistické hodiny

19sv. Jana Eudese, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + manžela, + rodiče, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro živou rodinu

2020. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + manžela Josefa, + manžela Jiřího, + dceru, bratra a živé rodině Boží požehnání

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci srpnu

 • 11:30 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 11:30 - 12:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Křest: Vojtěch Talaš, Eliáš Omelka

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Maršov

  Bartolomějská pouť - Za obyvatele Maršova

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Hodinová adorace

21sv. Pia X., papeže
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + manžela Josefa, + dceru Klárku Suchánkovy a za celou živou a + rodinu Šišlákovu

22Panny Marie Královny
23sv. Růženy z Limy, panny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Na poděkování za 90 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

24sv. Bartoloměje, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče Marii a Františka Novosáda, + syny Františka a Josefa, za duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30

25sv. Ludvíka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + manžela Miroslava Indru, dvoje + rodiče a Boží požehnání živé rodině

26sobota 20. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za farníky

2721. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + Františka Knotka a duše v očistci

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • DPS

  Mše svatá

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče Mikeskovy, sestru Marii a Boží požehnání pro celou rodinu

 • 11:30 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 11:30 - 12:00
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Křest: Ilona Strnadová

28sv. Augustina, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + dva bratry, + švagrovou, dvoje + rodiče a pro živou rodinu dar zdraví a ochranu Panny Marie

29Umučení sv. Jana Křtitele
30středa 21. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodinu Halmovu, Kutáčkovu a žijícím Boží požehnání

31čtvrtek 21. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Za + rodiče, bratra, jeho syna na poděkování za 50 let společného života

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
  • Označení: farní kostel (Uherský Brod)

  Tichá adorace + svátost smíření do 19:30